Bezpečnostné poradenstvo

Ponúkame poradenstvo v oblasti kompletného technického zabezpečenia objektov. Bezpečnostné poradenstvo zahŕňa identifikáciu, prevenciu a riešenie bezpečnostných hrozieb a rizík, je to kľúčovým prvkom pre ochranu majetku, organizácií a jednotlivcov pred rôznymi bezpečnostnými hrozbami.
  • Analýza rizík: Vykonávanie komplexných analýz rizík a zraniteľností v oblasti technického zabezpečenia objektov.
  • Vytváranie bezpečnostných stratégií ochrany: Návrh technických opatrení a ich implementácia.
  • Fyzická bezpečnosť: Posúdenie a implementácia opatrení fyzickej bezpečnosti.

Skryté technické prostriedky

Skryté technické prostriedky zabezpečenia sú dôležité pre efektívnu ochranu bez toho, aby pútali príliš veľa pozornosti. Niektoré z týchto prostriedkov môžu zahŕňať skryté kamery, ktoré sú integrované do bežných predmetov alebo infrašktruktúry, ako sú svetlá alebo detektory pohybu. Ďalšie možnosti zahŕňajú skryté senzory v dverách, oknách alebo podlahách, ktoré spúšťajú alarm v prípade neoprávnenej aktivity. Ďalšie pokročilé prostriedky môžu zahŕňať biometrické skenery alebo sledovanie pohybu, ktoré sú integrované do systémov inteligentných domov. Je dôležité, aby tieto prostriedky boli diskrétne a spoľahlivé, aby zabezpečili ǔčinnú ochranu bez zbytočného vyvolávania podozrenia.
Adresa

AREWA SLOVAKIA s.r.o.

Tatranská 3160/22

Spišská Nová Ves

052 01

e-mail
Telefónne číslo